21km pre deti
Bežíme deťom na pomoc!

 

 

Rezervujte si 11.9.2016

8. ročník behu 21km pre deti - Bežíme deťom na pomoc.

 

Vyberte si trať :

3km     7km     21,1km

Rodinný beh - ak si chcete pobehnúť len tak s vašimi deťmi (do 12.rokov), môžete prísť bez prihlasovania a bez štartovného -  zaregistrujte sa priamo pred štartom a zapojte sa do Rodinného behu – čaká vás niekoľko metrov pomalým tempom, ktoré prejdete ruka v ruke s vašim dieťaťom.

Ď A K U J E M E    V Š E T K Ý M    B E Ž C O M,  D O B R O V O Ľ N Í K O M,    D I V Á K O M   Z A   P O D P O R U  . 

 
Cieľom tejto akcie je získať finančné prostriedky na pomoc deťom, ktorých problémy nie sú o nič menšie ako problémy dospelých, avšak  možnosť ich riešenia vlastnými silami je veľmi obmedzená alebo žiadna.

Všetky finančné prostriedky získané zo štartovného alebo z darov využije priamo na svoje aktivity Linka detskej istoty, ktorá už 19 rokov pomáha deťom v núdzi pri ochrane a presadzovaní ich záujmov a práv.

Základným vkladom je 30 € za jedného bežca, ktorému môžu na štartovné prispieť aj známi, priatelia, kolegovia alebo aj úplne cudzí ľudia. V prípade tzv. zbierkového typu štartovného maximálna výška nie je obmedzená – cieľom je získať čo najviac finančných prostriedkov ako dar pre organizátora, Linku detskej istoty.
Okrem aktívnej účasti na behu preto bežcov prosíme, aby sa zároveň stali podporovateľmi Linky detskej istoty a pokúsili sa osloviť blízkych, spolupracovníkov či známych a motivovali ich, aby akýmkoľvek finančným darom prispeli a podporili dobrú vec. Získané príspevky si každý bežec, ktorý získa ďalších podporovateľov, môže zaznamenávať do sponzorského listu.