21km pre deti
Bežíme deťom na pomoc!

 

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili  

druhý ročník  charitatívneho behu

"21km pre deti" - Bežíme deťom na pomoc.

 

Výsledky behu nájdete vo výsledkovej listine 2010, fotografie víťazov  a ostatných účastníkov akcie zverejníme postupne... je ich veľa a sú pekné.