21km pre deti
Bežíme deťom na pomoc!

Rok 2019 - 11.ročník

 

Všetky finančné prostriedky získané zo štartovného alebo z darov budú použité priamo na aktivity Linky detskej istoty, n. o. -   www.ldi.sk

 Na behu na 3 km,  7 km alebo  21,1 km sa môžete zúčastniť ako

JEDNOTLIVEC   ČLEN TÍMU   NA DIAĽKU
   

Zhodnotíte svoje sily,

vyberiete si dĺžku trate,

zaplatíte štartovné

a bežíte...

Pobežíte  pre dobrý pocit, pre guláš, prípadne výhru, ale v každom prípade s dobrou náladou..

 

Máte vo firme bežcov? Dohodnite sa a môžete bežať spolu ako tím... v tíme môže bežať každý podľa svojich športových schopností a vybrať si trať na 3, 7 alebo 21 km. Pri hodnotení tímu sa spočítajú nabehané km  každého bežca. Hodnotiť sa bude aj každý bežec ako jednotlivec.
Štartovné môžete zaplatiť každý za seba alebo ako tím. Ak budete bežať za "farby" svojej firmy, môžete požiadať svojho zamestnávateľa, aby ho celé alebo čiastočne uhradil za vás. 

 

Chcete podporiť Linku detskej istoty, radi beháte, ale ste mimo Bratislavy?

Ponúkame vám beh na "diaľku".

Prihláste sa cez PRIHLÁŠKU. Ako jednotlivec, alebo spolu so svojími priateľmi...ako tím:

  • zaplaťte štartovné v akejkoľvek výške bankovým prevodom
  • zabehnite kedykoľvek v týždni od 1.9. do 8.9.2019
  • hocikde na Slovensku
  • hocikoľko "našich" kilometrov.

Vašu účasť zverejníme na tejto webovej stránke.

 8.9.2019 v Bratislave od 10.00 h  na Partizánskej lúke a beh "na diaľku" na celom Slovensku od 1.9. do 8.9.2019


 

 

 

 

 

V súvislosti s poskytnutím vašich osobných údajov vyhlasujeme, že od vás žiadame len nevyhnutné osobné údaje, bez ktorých by sme vás nevedeli registrovať, vyhodnotiť a prezentovať Vašu účasť. Súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov nájdete priamo v prihláške.

Pretože je pre nás dôležité zachovanie vzťahu vzájomnej dôvery založenej na zabezpečení ochrany vašich osobných údajov, pripravili sme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) účinný od 25. 5. 2018 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov účinného od 24.05.2018 (ďalej len „zákon“) základné informácie o vašich právach pri spracúvaní osobných údajov. TU